Трактат о сути моего ЖЖ.

RU Назван мой ЖЖ просто по дате создания.
Создан для того, чтобы комментировать записи в других ЖЖ и вступать в сообщества.

UA Назву мій ЖЖ отримав відповідно даті створення.
Створений для того, щоб коментувати записи в інших ЖЖ та приєднуватись до спільнот.

US I created my LJ to make commenting and to access LJ communities.
It was named in accordance with the date of it's creation.
  • Current Mood
    he-he